Förklädd gud med Västgöta nationskör

28 oktober 2023
16:00 - 17:00
Erikbergskrykan, Uppsala

Förklädd gud Op. 24 är en lyrisk svit från 1940 av Lars-Erik Larsson, med text av Hjalmar Gullberg. Sviten hör till Larssons nyromantiskt orienterade produktion och är ett av den svenska klassiska musikens mest kända verk. Texten är hämtad från Gullbergs diktsamling Kärlek i tjugonde seklet från 1933. Gullbergs idyll tar sin utgångspunkt i ett motiv från antik mytologi om guden Apollon, dömd att uppträda som människa i ett år och tjäna som dräng hos kung Admetos i Thessalien, i Euripides drama Alkestis.

Tobias Wärja, dirigent
Sebastian Johansson, orgel

Sandra Wettergren, sopran
TBA , baryton

Västgöta nationskör

Konsert
Drivs med WordPress Inspiro WordPress-tema av WPZOOM